± 0.1° / 0° & 90° | ±0.2° / 1° - 89°

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος